تیم دفتر مرکزی

آشنایی با تیم دفتر مرکزی شرکت شیمیایی بهداش

 • موسس و مدیر عامل
  مهندس داود عابدی آملی

  مهندس داود عابدی آملی موسس و مدیر عامل

  http://www.behdash.com

 • رئیس هیات مدیره
  مژگان عابدی

  مژگان عابدی رئیس هیات مدیره

  http://www.behdash.com

 • عضو هیات مدیره
  پیام شاه علی

  پیام شاه علی عضو هیات مدیره

  http://www.behdash.com

 • عضو هیات مدیره و معاونت طرح و برنامه
  کوروش باحجب نصرتی

  کوروش باحجب نصرتی عضو هیات مدیره و معاونت طرح و برنامه

  http://www.behdash.com

 • عضو هیات مدیره
  مژده عابدی

  مژده عابدی عضو هیات مدیره

  http://www.behdash.com

 • معاون کیفیت و پژوهش
  وحید عامری

  وحید عامری معاون کیفیت و پژوهش

  سوابق کاری

  •  معاونت پژوهش و کنترل کیفیت،شرکت گروه مهد تاژ،از فروردین ۱۳۹۵
  •  مدیر ارشد پژوهش پایه، شرکت گروه مهد تاژ، از مهر ماه 1394 تا اسفند ۱۳۹۴
  •  استاد مدعو (شیمی پلیمر و شیمی آلی)، دانشکده شیمی دانشگاه آزاد تهران جنوب، از مهر 1394
  •  عضو هیات علمی در مرکز تحقیقات دانشگاه دویسبورگ – اسن آلمان:

  DTNW gGmbH, Institut an der Universität Duisburg-Essen     
  نوامبر 2013 تا آپریل 2015     

  •  مشاور در پروژه تحقیقاتی شرکت Henkel آلمان- از ژانویه 2013 تا دسامبر 2014 (ثبت دو اختراع): طراحی دو پلیمر جدید برای استفاده در پودرهای شوینده به منظور ایجاد اثر نرمی و ضد چروک دائمی بطور همزمان
  •  مشاور در پروژه تحقیقاتی شرکت Zschima & Schwartz از مارچ 2012 تا دسامبر 2013 : طراحی پلیمرهای جدید ضد آتش