در راستای رعایت الزامات شرکت یونیلور ممیزی URSA – Understanding Responsible Sourcing Audit  در تاریخ 5 و 6 آبانماه سال 97 توسط شرکت SGS در محل کارخانه و دفتر مرکزی شرکت شیمیایی بهداش برگزار شد.

Pin It


ارسال دیدگاه